Kontakty

Úradné hodiny:  
Pondelok 07.00-15.00
Utorok 07.00-15.00
Streda 07.00-15.00
Štvrtok 07.00-15.00
Piatok 07.00-15.00
Adresa:  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov,  Pastuchov 262, 920 63 Pastuchov

 

Kontakt:

- tel. - 033/7449587

PhDr. Mária Grznárová, riaditeľka DSS, e-mail:  grznarova.maria@zupa-tt.sk, tel.033 7449587

Alena Melovičová, ekonómka DSS,  e-mail: melovicova.alena@zupa-tt.sk, tel:033 7449587